Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Quản lý dự án 3 thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 – Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 – Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 - Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban Quản lý dự án 3:

Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

2. Thông báo triệu tập thí sinh, thời gian, địa điểm tổ chức thi

2.1. Địa điểm thi: Hội trường - Ban Quản lý dự án 3 – Tổ 23, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

2.2. Thời gian thi vòng 2:

- Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi viết

- Thời gian thi 180 phút: 08h3011h30 ngày 18/5/2024

2.3. Yêu cầu đối với thí sinh dự thi

- Thí sinh có mặt ở phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút.

- Thí sinh dự thi mang theo căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của thí sinh) khi tham dự kỳ thi tuyển dụng để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi.

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi thước kẻ, bút viết để làm bài thi, các Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan đến nội dung thi và một số loại thuốc mà thi sinh dự thi có bệnh án phải mang theo; không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác.

3. Thông báo triệu tập này được gửi trực tiếp tới thí sinh dự thi theo địa chỉ liên hệ, địa chỉ mail đã đăng ký và niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý dự án 3, Tổ 23, Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc tổ chức thi tuyển viên chức, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0243.643.3939 (liên hệ trong giờ hành chính), để được hướng dẫn, giải đáp./. 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm

Chuyên mục