Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4 (Lần 1)

Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-BQLDA4 ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án 4 ban hành kế hoạch chi tiết về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4 (lần 1), Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 4 thông báo Danh mục tài liệu tham khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4 (lần 1)

Chi tiết tại đây


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm

Chuyên mục