Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyển dụng viên chức năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4 (lần 1)

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-BQLDA4 ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4 về việc ban hành kế hoạch chi tiết về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2024 của Ban Quản lý dự án 4 (lần 1), Ban Quản lý dự án 4 thông báo như sau:

Tải file Thông báo nêu trên tại đây

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức Ban Quản lý dự án 4:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Riêng đối với các trường hợp trước đây là viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc: Sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển. Trường hợp bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự tuyển vào vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ đã đảm nhiệm.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức Ban Quản lý dự án 4:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Chỉ tiêu và vị trí việc làm:

a) Số lượng người làm việc cần tuyển: 01 chỉ tiêu.

b) Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng tại Phụ lục 1 kèm theo; Mô tả chi tiết từng vị trí việc làm và tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký của vị trí việc làm tuyển dụng tại Phụ lục 2 kèm theo.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 03 kèm theo);

- Người đăng ký dự tuyển phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai.

- Kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển là bản chụp (bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm; không yêu cầu công chứng hoặc chứng thực).

- Người đăng ký dự tuyển tự đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của mình với những yêu cầu, điều kiện của vị trí việc làm, nếu xét thấy đủ điều kiện thì nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi có kết quả xét tuyển, nếu trúng tuyển thì phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi Giám đốc Ban QLDA4 ra quyết định tuyển dụng vào viên chức.

- Đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển thí sinh cần nộp bản phô tô văn bằng và bảng kết quả học tập (tất cả kèm theo bản dịch tiếng việt công chứng) và bản phô tô giấy chứng nhận văn bằng tương đương với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường hợp văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 13/2021/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thí sinh phải nộp các tài liệu chứng minh văn bằng được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định.

- Đối với thí sinh được miễn thực hiện việc kiểm tra, sát hạch về ngoại ngữ: yêu cầu thí sinh nộp bản chụp (bản phô tô) tài liệu chứng minh mình thuộc đối tượng được miễn thực hiện việc kiểm tra, sát hạch ngoại ngữ.

- Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên: Yêu cầu thí sinh nộp bản chụp tài liệu chứng minh mình thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng.

3.2. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

4. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 20/5/2024 đến hết ngày 18/6/2024 (các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ); Sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và số điện thoại liên hệ:

Ban Quản lý dự án 4, Số 354 đường V.I. Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (thời gian nộp hồ sơ theo đường bưu điện tính theo dấu bưu điện).

Số điện thoại liên hệ: 0915.023.628; 0915.039.639

5. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

- Thời gian:

+ Vòng 1: Dự kiến trước ngày 15/7/2024;

+ Vòng 2: Dự kiến trước ngày 30/7/2024.

- Địa điểm xét tuyển: Trụ sở Ban Quản lý dự án 4, Số 354 đường V.I. Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 4 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kết quả xét tuyển, các thông tin điều chỉnh (nếu có) và các thông tin về tuyển dụng viên chức theo quy định trên Cổng thông tin điện tử Cục Đường bộ Việt Nam (địa chỉ: https://drvn.gov.vn).

Thí sinh đã được Ban Quản lý dự án 4 tiếp nhận hồ sơ phải chủ động theo dõi danh sách, thông tin về thời gian, địa điểm xét tuyển và kết quả xét tuyển tại Cổng thông tin điện tử Cục Đường bộ Việt Nam (địa chỉ: https://drvn.gov.vn).

6. Phương thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

7. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Đối với yêu cầu trình độ ngoại ngữ: Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì được sử dụng thay thế:

+ Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành ngoại ngữ của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

+ Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam của một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công nhận theo quy định của pháp luật.

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên môn chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn về ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên của một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

Hội đồng tuyển dụng kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo thông tin người dự tuyển kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, người trúng tuyển nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ để kiểm tra, rà soát.

- Nếu không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp thì Hội đồng xét tuyển tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

b) Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi viết (trắc nghiệm kết hợp với tự luận).

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức của người dự tuyển về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải; kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển về các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về Quản lý dự án và Tư vấn giám sát: quản lý về phạm vi, kế hoạch; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn; bảo vệ môi trường; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và một số nội dung khác.

- Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

- Thang điểm: 100 điểm.

8. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 (chưa cộng điểm ưu tiên) đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người có kết quả điểm thi ở vòng 2 (chưa cộng điểm ưu tiên) cao hơn là người trúng tuyển; nếu không xác định được thì Giám đốc Ban là người quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

10. Phí tuyển dụng:

Phí tuyển dụng được xác định trên cơ sở số lượng thí sinh dự thi theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Ban Quản lý dự án để được hướng dẫn, giải đáp 4 theo số điện thoại:

+ Bà: Nguyễn Thị Phương Long - Chuyên viên Văn phòng (Số điện thoại: 0915.023.628)

+ Ông: Nguyễn Quang Thắng - Chánh Văn phòng (Số điện thoại: 0915.039.639)


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm

Chuyên mục