Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
Tiêu đề văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ
Số hiệu 02/2021/TT-BGTVT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ Ngày ban hành 04/02/2021
Ngày hiệu lực 25/03/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông tư Người ký Thứ trưởng Lê Đình Thọ
File đính kèm ---
Mô tả ---

Chuyên mục