Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
Tiêu đề văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Số hiệu 02/2021/TT-BGTVT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ Ngày ban hành 04/02/2021
Ngày hiệu lực 25/03/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông tư Người ký Thứ trưởng Lê Đình Thọ
File đính kèm ---
Mô tả ---

Chuyên mục