Lãnh đạo tổng cục

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Tổng cục ĐBVN, Ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu Đô thị mới, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Website: drvn.gov.vn

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Văn Huyện Tổng cục trưởng 024 3857 1542 huyennv@drvn.gov.vn
2 Phan Thị Thu Hiền Phó Tổng cục trưởng 024 3795 5141 thuhien@drvn.gov.vn
3 Nguyễn Xuân Cường Phó Tổng cục trưởng 024 3795 5141 nguyenxuancuong@drvn.gov.vn
4 Nguyễn Xuân Ảnh Phó Tổng cục trưởng 024 3795 5141 anhnx@drvn.gov.vn
5 Nguyễn Mạnh Thắng Phó Tổng Cục trưởng 024 3795 5141 thangnm@drvn.gov.vn