Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chính thức nhận nhiệm vụ tại Bộ GTVT
Tân Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chính thức nhận nhiệm vụ tại Bộ GTVT
Sáng 23/10, tại Trụ sở Bộ GTVT, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ GTVT giữa nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng.
Cục ĐBVN sau 1 tháng hoạt động
Cục ĐBVN sau 1 tháng hoạt động
Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ sau một tháng Cục Đường bộ Việt Nam đi vào hoạt động với mô hình mới

Chuyên mục