Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ GTVT lần đầu chấm điểm cải cách hành chính 8 cục chuyên ngành

Bộ Giao thông vận tải là một trong số rất ít bộ, ngành thực hiện chấm điểm cải cách hành chính của các cục quản lý chuyên ngành.

Cục Đường bộ đạt kết quả cao nhất

Bộ GTVT vừa công bố kết quả đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các cục quản lý Nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ GTVT.

Bộ GTVT lần đầu chấm điểm cải cách hành chính 8 cục chuyên ngành- Ảnh 1.

Công tác đánh giá kết quả cải cách hành chính của các đơn vị quản lý chuyên ngành lần đầu tiên được Bộ GTVT triển khai (Ảnh minh họa).

Theo đó, trên thang điểm 100, Cục Đường bộ VN được chấm số điểm cao nhất (78,907 điểm).

Đứng thứ 2 là Cục Hàng hải VN (77,853 điểm), xếp thứ ba là Cục Hàng không VN (77,112 điểm).

Cục Đăng kiểm VN có kết quả đánh giá thấp nhất với 69,963 điểm.

Các cục: Cục Quản lý đầu tư xây dựng đạt 76,338 điểm; Cục Đường Cao tốc VN đạt 76,156 điểm; Cục Đường sắt VN đạt 72,370 điểm; Cục Đường thủy nội địa VN đạt 71,487 điểm.

Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GTVT) cho biết, ngay sau khi bộ trưởng ký ban hành Kế hoạch đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2023 của các cục quản lý Nhà nước chuyên ngành trực thuộc, Vụ Tổ chức cán bộ đã triển khai công tác tự chấm điểm thành phần số 1 đến 8 cục.

"Đây là lần đầu tiên, công tác chấm điểm, đánh giá kết quả CCHC các cục chuyên ngành được Bộ GTVT thực hiện. Bộ GTVT cũng là một trong số ít các bộ thực hiện công tác này", đại diện Vụ Tổ chức cán bộ nói và cho biết thêm: Mục tiêu của việc chấm điểm lần này là đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2023 của các cục trực thuộc Bộ.

Thông qua kết quả đánh giá để thấy rõ những tồn tại, hạn chế để từ đó có biện pháp, giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của từng năm.

Trên cơ sở kết quả đánh giá các nhiệm vụ CCHC năm 2023, Bộ GTVT sẽ từng bước hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất và ổn định đối với từng nhiệm vụ CCHC và công tác CCHC chung của Bộ GTVT.

Đáng chú ý, kết quả đánh giá công tác CCHC năm 2023 là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại năm 2023 đối với người đứng đầu và công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể.

3 điểm thành phần đánh giá kết quả

Thông tin cụ thể hơn về quá trình đánh giá, theo Vụ Tổ chức cán bộ, kết quả chấm điểm CCHC của các đơn vị dựa trên kết quả chấm điểm 3 thành phần.

Trong đó, điểm thành phần 1 (tối đa 50 điểm) sẽ do các cục tự đánh giá, chấm điểm theo hướng dẫn. Sau đó, Hội đồng thẩm định và quyết định điểm số. Việc chấm điểm thực hiện đối với 7/7 nhiệm vụ CCHC trên cơ sở 64 tiêu chí cụ thể, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; Công tác cải cách thể chế; Công tác cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và công tác xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số.

Điểm thành phần 2 (tối đa 30 điểm) sẽ do lãnh đạo bộ đánh giá, chấm điểm (khảo sát, lấy ý kiến thông qua các câu hỏi và câu trả lời)

Điểm thành phần 3 (tối đa 20 điểm) do người đứng đầu các cơ quan tham mưu giúp việc bộ trưởng đánh giá, chấm điểm (khảo sát, lấy ý kiến thông qua các câu hỏi và câu trả lời).

Theo kết quả đánh giá, đối với điểm thành phần 1, Cục Đường bộ có số điểm cao nhất (43,011 điểm); Đứng thứ hai là Cục Đường cao tốc (41,810 điểm); Tiếp đến là Cục Hàng không (41,710). Cục Đăng kiểm có số điểm thấp nhất (34,880 điểm).

Với điểm thành phần 2, cao nhất là Cục Hàng hải và Cục Quản lý đầu tư xây dựng (19,583 điểm), đứng thứ 2 là Cục Đường bộ (19,083 điểm), thứ ba là Cục Đăng kiểm (18,833 điểm). Cục Đường thủy nội địa có số điểm thấp nhất (17,667 điểm).

Đối với dự án thành phần 3, Cục Hàng hải đạt số điểm cao nhất (16,860 điểm), tiếp đến là Cục Đường bộ (16,813 điểm), thứ ba là Cục Đăng kiểm (16,250 điểm). Đạt số điểm thấp nhất là Cục Đường thủy nội địa (15,250 điểm).

Nguồn: Báo Giao thông


Chuyên mục