Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Đường bộ Việt Nam đứng đầu về cải cách hành chính năm 2023

Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-BGTVT về việc công bố kết quả đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị đứng đầu về cải cách hành chính năm 2023 trong các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành trực trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy

Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm

Chuyên mục