Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành đường bộ nỗ lực xóa điểm đen giao thông

Năm 2023, Cục ĐBVN quyết liệt triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm, trật tự ATGT trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm, trật tự ATGT đường bộ trong tình hình mới; trong đó tích cực triển khai xử lý nhanh chóng, kịp thời toàn bộ các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT ngay từ khi mới phát hiện, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông được phát hiện thông qua công tác theo dõi, kiểm tra của cơ quan quản lý đường bộ và ý kiến của Ban ATGT, lực lượng công an các cấp ( đã xử lý dứt điểm 239 ý kiến, kiến nghị của Cục CSGT và lực lượng công an các địa phương về những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT và các bất cập trong tổ chức giao thông; xử lý trên 20 điểm đen và 50 điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT với chi phí 560 tỷ đồng trên hệ thống quốc lộ).

Ngành đường bộ nỗ lực xóa điểm đen giao thông.mp4


Chuyên mục