Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of VietNam

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý

Thực hiện Văn bản số 14209/BGTVT-CĐCTVN ngày 12/12/2023 của Bộ GTVT về việc điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý, trong đó Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT/48 trạm thu phí. Ngày 15/12/2023 Cục ĐBVN đã tổ chức họp với các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án về thực hiện việc điều chỉnh giá vé theo các Hợp đồng dự án BOT, theo đó các bên đã thống nhất về thời gian và mức giá điều chỉnh. Trên cở sở kết quả làm việc nêu trên, Cục ĐBVN đã có Văn bản số 8666/CĐBVN-TC ngày 15/12/2023 báo cáo Bộ GTVT về công tác triển khai điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo và Văn bản số 8663/CĐBVN-TC ngày 15/12/2023 gửi các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT triển khai kế hoạch điều chỉnh giá vé tại trạm thu phí các dự án BOT do Bộ …

Thực hiện Văn bản số 14209/BGTVT-CĐCTVN ngày 12/12/2023 của Bộ GTVT về việc điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý, trong đó Bộ GTVT chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT/48 trạm thu phí. Ngày 15/12/2023 Cục ĐBVN đã tổ chức họp với các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án về thực hiện việc điều chỉnh giá vé theo các Hợp đồng dự án BOT, theo đó các bên đã thống nhất về thời gian và mức giá điều chỉnh.

Trên cở sở kết quả làm việc nêu trên, Cục ĐBVN đã có Văn bản số 8666/CĐBVN-TC ngày 15/12/2023 báo cáo Bộ GTVT về công tác triển khai điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo và Văn bản số 8663/CĐBVN-TC ngày 15/12/2023 gửi các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT triển khai kế hoạch điều chỉnh giá vé tại trạm thu phí các dự án BOT do Bộ GTVT quản lý theo quy định; theo đó, Cục ĐBVN đã hướng dẫn các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án hoàn tất các thủ tục để điều chỉnh giá vé theo quy định.

 

Nguồn: Phòng Tài chính


Chuyên mục