Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of VietNam

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điều chỉnh kế hoạch triển khai công tác điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý

Thực hiện Văn bản số 14476/BGTVT-CĐCTVN ngày 18/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam đã điều chỉnh kế hoạch triển khai công tác điều chỉnh giá vé tại các trạm thu phí thuộc danh sách điều chỉnh giá vé, theo đó thời gian điều chỉnh giá vé dự kiến từ 0 giờ 00 phút, ngày 29/12/2023. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 8693/CĐBVN-TCHC ngày 18/12/2023 gửi các cơ quan truyền thông, báo chí về việc triển khai điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý. Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính …

Thực hiện Văn bản số 14476/BGTVT-CĐCTVN ngày 18/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam đã điều chỉnh kế hoạch triển khai công tác điều chỉnh giá vé tại các trạm thu phí thuộc danh sách điều chỉnh giá vé, theo đó thời gian điều chỉnh giá vé dự kiến từ 0 giờ 00 phút, ngày 29/12/2023. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 8693/CĐBVN-TCHC ngày 18/12/2023 gửi các cơ quan truyền thông, báo chí về việc triển khai điều chỉnh giá vé tại các hợp đồng BOT do Bộ GTVT quản lý.

Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính


Chuyên mục