Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin tổng hợp về vi phạm được ghi nhận qua thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống thông tin của Cục ĐBVN

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Căn cứ dữ liệu tổng hợp trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam (danh sách các đơn vị có phương tiện vi phạm cụ thể như sau: Dữ liệu tổng hợp vi phạm tốc độ tháng 01 năm 2023 trích xuất từ Hệ thống Dữ liệu tổng …

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ dữ liệu tổng hợp trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam (danh sách các đơn vị có phương tiện vi phạm cụ thể như sau:

Dữ liệu tổng hợp vi phạm tốc độ tháng 01 năm 2023 trích xuất từ Hệ thống

Dữ liệu tổng hợp vi phạm tốc độ tháng 02 năm 2023 trích xuất từ Hệ thống

Dữ liệu tổng hợp vi phạm tốc độ tháng 03 năm 2023 trích xuất từ Hệ thống

Dữ liệu tổng hợp vi phạm tốc độ tháng 04 năm 2023 trích xuất từ Hệ thống

Dữ liệu tổng hợp vi phạm tốc độ tháng 05 năm 2023 trích xuất từ Hệ thống

Dữ liệu tổng hợp vi phạm tốc độ tháng 06 năm 2023 trích xuất từ Hệ thống

Dữ liệu tổng hợp vi phạm tốc độ tháng 07 năm 2023 trích xuất từ Hệ thống

Dữ liệu tổng hợp vi phạm tốc độ tháng 08 năm 2023 trích xuất từ Hệ thống

Dữ liệu tổng hợp vi phạm tốc độ tháng 09 năm 2023 trích xuất từ Hệ thống

Dữ liệu tổng hợp vi phạm tốc độ tháng 10 năm 2023 trích xuất từ Hệ thống

Dữ liệu tổng hợp vi phạm tốc độ tháng 11 năm 2023 trích xuất từ Hệ thống

Cục ĐBVN chưa cập nhật xong biển báo tốc độ trên các tuyến cao tốc (gồm: Nha Trang – Cam Lâm, Trung Lương – Mỹ Thuận, La Sơn – Tuý Loan, Vân Đồn – Móng Cái, Phan Thiết – Dầu Giây, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Mai Sơn – Quốc lộ 45); vì vậy, dữ liệu quá tốc độ được trích xuất có thể nằm trên các đoạn, tuyến cao tốc nói trên. Dữ liệu tổng hợp này cần phải được Sở GTVT các địa phương rà soát, kiểm tra tính chính xác trước khi thực hiện xử lý vi phạm theo quy định.

Nguồn: Phòng QLVT,PT&NL


Chuyên mục