Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng đài đường dây nóng mới của Cục Đường bộ Việt Nam

Kể từ ngày 20/12/2022, Cục Đường bộ Việt Nam triển khai tổng đài đường dây nóng 1900.599.870. Tổ chức, doanh nghiệp, người dân có ý kiến góp ý, cần giải đáp thắc mắc đối với các vấn đề chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, vui lòng liên hệ số điện thoại trên theo các số máy lẻ tương ứng với lĩnh vực đang quan tâm: An toàn giao thông, phòng chống thiên tai và kiểm soát tải trọng xe: Máy lẻ số 1; Hoạt động vận tải, cấp đối giấy phép lái xe: Máy lẻ số 2; Quản lý, bảo trì đường bộ các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng: Máy lẻ số 3; Quản lý, bảo trì đường bộ các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ: Máy lẻ số 4; Quản lý, bảo trì đường bộ các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Máy lẻ số 5; Quản lý, bảo trì đường bộ các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ: Máy lẻ số …

Kể từ ngày 20/12/2022, Cục Đường bộ Việt Nam triển khai tổng đài đường dây nóng 1900.599.870.

Tổ chức, doanh nghiệp, người dân có ý kiến góp ý, cần giải đáp thắc mắc đối với các vấn đề chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, vui lòng liên hệ số điện thoại trên theo các số máy lẻ tương ứng với lĩnh vực đang quan tâm:

  1. An toàn giao thông, phòng chống thiên tai và kiểm soát tải trọng xe: Máy lẻ số 1;
  2. Hoạt động vận tải, cấp đối giấy phép lái xe: Máy lẻ số 2;
  3. Quản lý, bảo trì đường bộ các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng: Máy lẻ số 3;
  4. Quản lý, bảo trì đường bộ các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ: Máy lẻ số 4;
  5. Quản lý, bảo trì đường bộ các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Máy lẻ số 5;
  6. Quản lý, bảo trì đường bộ các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ: Máy lẻ số 6.

Từ khi chuyển đổi mô hình tổ chức vào tháng 10/2022 đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã duy trì liên tục số điện thoại đường dây nóng hoạt động trước đây của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cụ thể là:

– Các vấn đề liên quan đến công tác an toàn giao thông, phòng chống thiên tai: 0916.608.085;

– Các vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát tải trọng xe: 0915.869.990;

– Các vấn đề liên quan đến hoạt động vận tải, cấp đổi giấy phép lái xe: 0917.908.085

Song song với việc triển khai tổng đài đường dây nóng mới, các số điện thoại đường dây nóng hiện tại vẫn tiếp tục hoạt động đến hết ngày 31/12/2022.

Cục Đường bộ Việt Nam trân trọng thông báo!

Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính


Chuyên mục