Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Đường bộ Việt Nam thông tin hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành các văn bản: số 1221/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 29/02/2024; số 1505/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 12/3/2024 về thông tin hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 70/TB-TCĐBVN ngày 15/4/2022 đối với sản phẩm Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe (Nhãn hiệu Giáo duc 4.0) của Công ty TNHH Công nghệ giáo dục 4.0. và Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 52/TB-TCĐBVN ngày 30/3/2022 đối với sản phẩm Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe (Nhãn hiệu SHLX - DAT) của Công ty cổ phần Công nghệ sát hạch Toàn Phương.

(đính kèm theo văn bản số 15125-QRMD-3/TB-VNCE ngày 15/01/2024; số 15141-QRMD-3/TB-VNCE ngày 15/8/2023 của Công ty VinaControl về việc hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát thời giãn và quãng đường học thực hành lái xe)

Nguồn: Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái


Chuyên mục