Quan điểm, giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam

Quan điểm, giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam

Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, chủ trương rất quan trọng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Việt Nam và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ ...
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 4.910
Hôm qua : 9.132
Tháng 09 : 154.947
Năm 2021 : 1.507.017