Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn

Sáng 09/01/2024, UBATGTQG phối hợp với VPCP tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Thứ năm, 15/02/2024 | 15:11

Sáng ngày 09/01/2024, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị.

Sáng ngày 09/01/2024, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị.

Chuyên mục