Cục đường bộ Việt Nam

Deparment For Roads Of Viet Nam

  • :
  • :
Chất lượng là vấn đề sống còn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Đường bộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 03/7, tại Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Cục ĐBVN và kết nối trực tuyến đến các Sở GTVT, Khu Quản lý đường bộ, Ban QLDA và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục. Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023 tại hội nghị, bà Lê Thị Kim Hoa, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục ĐBVN được Bộ GTVT giao thực hiện 36 nhiệm vụ tại 16 Thông báo kết luận của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ GTVT; trong đó có 03 nhiệm vụ quy định thời hạn thực hiện, 33 nhiệm vụ không quy định hạn hoàn thành, đến nay Cục ĐBVN đã hoàn …

Sáng ngày 03/7, tại Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Cục ĐBVN và kết nối trực tuyến đến các Sở GTVT, Khu Quản lý đường bộ, Ban QLDA và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023 tại hội nghị, bà Lê Thị Kim Hoa, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục ĐBVN được Bộ GTVT giao thực hiện 36 nhiệm vụ tại 16 Thông báo kết luận của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ GTVT; trong đó có 03 nhiệm vụ quy định thời hạn thực hiện, 33 nhiệm vụ không quy định hạn hoàn thành, đến nay Cục ĐBVN đã hoàn thành 29 nhiệm vụ; 07 nhiệm vụ hiện các đơn vị tham mưu đang tích cực, chủ động triển khai thực hiện.

Về kế hoạch đầu tư công 2023, kết quả giải ngân đến hết tháng 6/2023 đạt 40%, dự kiến giải ngân đến hết tháng 7/2023 đạt 50%. Giá trị kế hoạch công tác bảo trì đã nghiệm thu hoàn thành đạt 29%, kinh phí đã giải ngân đạt 36%. Cục thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BOT, thường xuyên theo dõi, rà soát, báo cáo Bộ GTVT về việc điều chỉnh phụ lục hợp đồng; chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng dự án và các vấn đề có liên quan trong quá trình kai thác, vận hành dự án.

Bà Lê Thị Kim Hoa, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo tại hội nghị

Về công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị về công tác QLBT KCHTGTĐB, đảm bảo trật tự ATGT trên hệ thống quốc lộ; đôn đốc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ tài sản đường bộ theo quy định; thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm KCHT GTĐB; các công việc thường xuyên và đột xuất khác; xử lý các vấn đề điều chỉnh hợp đồng, điều chinh tiến độ công trình các dự án SCĐK, các nội dung liên quan đến công tác BDTX theo kế hoạch năm 2022-2023 nhằm tăng hiệu quả đầu tư, hiệu quả QLBT KCHT GTĐB nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư của các dự án. Khối lượng thực hiện tính đến 31/5/2023 đạt trên 40%.

Về công tác quản lý vận tải, phương tiện người lái, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái cho biết, Cục thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các Sở GTVT tăng cường khai thác, kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành. Hoàn thành kiểm tra tại 31 Sở GTVT trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo kế hoạch của Bộ GTVT. Đã phối hợp với Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu (CSDL) giấy phép lái xe với CSDL quốc gia về dân cư theo tiến độ yêu cầu theo để ăn số 06 của Thủ tướng Chính phủ. Đã triển khai nâng cấp hệ thống thông tin DAT của Cục; phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục Khám chữa bệnh, Bưu điện Việt Nam, các Sở GTVT triển khai dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên cổng dịch vụ công quốc gia phạm vi toàn quốc, đến nay, đã có hơn 10.000 hồ sơ đăng ký.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Cục, Cục trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2023, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Cục, các lĩnh vực của Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ GTVT giao, Cục đã bắt nhịp chỉ đạo của Bộ trưởng, các công việc, nhiệm vụ được Bộ trưởng giao đều hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thiện xây dựng dự thảo văn bản QPPL, dự thảo Luật Đường bộ, Đề án chuyển đổi số, trong đó tăng cường chức năng các phần mềm, đồng thời đề xuất sửa đổi các văn bản QPPL để tăng cường kết nối, sử dụng dữ liệu để phục vụ công tác quản lý.

Tiếp tục hoàn thiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; hoàn thiện Đề án phân cấp trong lĩnh vực đường bộ

Cục trưởng yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, theo phân cấp quản lý để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên, đột xuất; khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT…

Cục trưởng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra tải trọng xe (KTTTX), đưa vào sử dụng các bộ cân KTTTX tự động tại QL5 để phát hiện vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính để làm cơ sở triển khai mô hình cân kiểm tra tải trọng xe tự động trên toàn quốc, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền.

Cục trưởng yêu cầu về hành lang ATGT, chỉ đạo các Tổ kiểm tra tổng kiểm tra các cầu, quản lý tài sản công; tăng tường công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX; tăng cường triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX; tiếp tục phối hợp Bưu điện Việt Nam hướng dẫn, hỗ trợ công dân cấp đổi GPLX trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với các dự án BOT, Cục trưởng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, mỗi tháng tăng 10%, đảm bảo an toàn thi công, chất lượng tiến độ công trình, dự án; xác định điểm dừng phù hợp, đúng quy định…

Nguồn: mt.gov.vn


Chuyên mục